content top

Dobrodošli na internet stranu Društva za ishranu Srbije

Društvo za ishranu Srbije organizuje 14. kongres o ishrani pod nazivom "Susret nauke i prakse" 11. i 12. oktobra 2021.godine  u Beogradu, hotel Mona plaza, Solunska 21

ciljevi-i-zadaciDruštvo za ishranu Srbije je neprofitna, nevladina, organizacija i u svom radu nastavlja programsku tradiciju Jugoslovenskog društva za ishranu osnovanog 1993. godine.

Društvo okuplja naučnike i eksperte u oblasti ljudske ishrane iz domena prirodnih nauka, tehnike, tehnologije, ekonomije, prava, obrazovanja i drugih oblasti radi aktuelizovanja problema koji se javljaju u ovoj oblasti, širenja ispravnih informacija o ovim problemima u javnom mnjenju i uspostavljanja aktivne saradnje sa Društvima ishrane drugih zemalja.

Društvo za ishranu ima veći broj ciljeva i zadataka koji su definisani u Statutu Društva.