content top

Članstvo

Redovan član Društva za ishranu Srbije može biti fizičko lice koje je gradjanin Republike Srbije i strani državljanin koji se profesionalno, stručno ili naučno bavi ljudskom ishranom i koji prihvata Statut Društva.

Iznos članarina za 2012. godinu iznosi 1000 dinara.

Godišnja clanarina omogućava članovima u toku godine značajno smanjenje cena kotizacije za učešće na svim skupovima čiji je organizator Društvo za ishranu Srbije i nižu cenu za časopis »Hrana i ishrana«.