content top

Doc.dr Ljiljana, Borivoje, Trajković-Pavlović

Doc.dr Ljiljana, Borivoje, Trajković-PavlovićDiplomirala, magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista je higijene.
Zaposlenau Institutu za javno zdravlje Vojvodine, šef je Odeljenja za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane.

Docent je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Učestvuje u realizaciji nastavog programa na Katedri za higijenu, Katedri za medicinsku negu, Katedri za stomatologiju, Katedri za farmaciju i doktorskim studijama iz oblasti Javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Imenovana od strane Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SСG, a potom od strane Ministarstva zdravlja R Srbije za nacionalnog koordinatrora za saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom za oblast ishrana za period 2000-2008. godine.

U periodu 2000-2003. godine obavljalа je poslove izvršnog koordinatora nacionalnog Programa za prevenciju poremećaja deficita joda koji se sprovodio u saradnji sa UNICEF-om i Međunarodnim komitetom za eliminaciju deficita joda. Odabrana je putem konkursa, od strane Svetske zdravstvene organizacije 2004-2008.godne bude nacionalni koordinator za R Srbiju i asistent regionalnog koordinatora za jugoistočnu Evropu projekata „Unapređenje rada službi za kontrolu bezbednosti namirnica i ishrane stanovništva u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se odvijao u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. U periodu 2002-2004. učestvovala u realizaciji Programa za unapređenje dojenja u R Srbiji koji se odvijao u saradnji sa UNICEF-om i Međunarodnom mrežom za podršku dojenja IBFAN/International Baby Food Action Network.

Bila je rukovodilac Radne grupe Ministarstva zdravlja R Srbije za izradu Akcionog plana za unapređnje ishrane stanovništva.Učestvovala je u izradi stručnih osnova brojnih strateških, zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti hrane R Srbije.

Bavila se i prevodilačkim radom sa engleskog na srpski i latinski jezik. Autor je oko 70 stručnih i naučnih radova, 3 naučne monografije i koautor je 2 udžebinika za studente medicine.
Od 2008.godine član je Svetske organizacije za redukciju unosa soli WASH/World Action Salt and Health i Programa Svetske zdravstvene organizacije za Evropu za redukciju unosa soli / Salt Action Network.

Član je Srpskog lekarskog društva/Društva lekara Vojvodine i Društva za ishranu Srbije. Član je uredništva časopisa Hrana i ishrana.