content top

dr Marija Šarić, naučni savetnik (u penziji)

marija-saricRođena je 08. 12. 1939. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Moše Pijade“ završila je u Novom Sadu 1958. godine. Zaposlila se u Zavodu za tehnologiju žita i brašna pri Jugoslovenskom Institutu za prehranbenu tehnologiju. 1970. godine odbranila je diplomski rad pod nazivom „Kretanje sadržaja proteina kod sorti Libelule i Bezostaje 1 u zavisnosti od godine i rejona proizvodnje“ na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 1970.-1980. godine je rukovodilac Laboratorije Zavoda za tehnologiju žita i brašna Instituta za prehranbenu tehnologiju. Od 1984-1988. godine rukovodilac je sirovinskog odelenja Zavoda za tehnologiju žita i brašna pri Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. 1991. godine odbranila je doktorsku disertaciju „Mešavinska vrednost domaćih sorti pšenice sa stanovišta poboljšanja pecivosti“. Godine 1992. stiče zvanje naučnog saradnika, 1998. godine izabrana je za višeg naučnog saradnika, a 2002. godine u naučnog savetnika. Godine 1998. dobila je Povelju povodom stogodišnjeg jubileja Centra za strna žita – Kragujevac. Od 1998-2005. godine urednik je časopisa „Žito hleb“. Bila je rukovodilac peko 60 značajnih naučno stručnih projekata, autor ili koautor u preko 400 radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i saopštenih na domaćim i inostranim skupovima. Godinama je bila član Srpskog hemijskog društva, Jugoslovenskog udruženja za nauku i tehnologiju žita, Jugoslovenskog društva za ishranu i Inžinjerske komore Srbije. Udovica je i majka dvoje dece ( jednu ćerku je izgubila 2002. godine) i baka tri unučeta.