content top

dr med, mr ph sci Andrija Šrek

srek-andrijadr Andrija (Andrija) Šrek je rođen 2.VI 1964. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisao juna 1983. U okviru međunarodne razmene studenata, boravio je na Gradskoj klinici u Dortmundu (Nemačka). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1990. godine.

Posle studija, dr Andrija Šrek upisuje poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu – odsek Anatomije. Tokom školske 1992/93. i 1993/94. predavao je predmet Patološka anatomija i fiziologija u Sanitetskoj vojnoj školi u Novom Sadu. Magistarsku tezu odbranio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 2000. godine, a ispit iz uže specijalizacije Ishrana zdravih i bolesnih ljudi 2004.

Od decembra 1994. zaposlen je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu, na Klinici za pedijatriju. Potom je radio na Odeljenju za odojče i malo dete u okviru Kabineta za poremećaje ishrane. Od maja 2009. postavljen je za načelnika Odeljenja za gastroenterologiju, hepatologiju i ishranu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.

Do sada ima objavljenih više od 20 stručnih radova, učesnik je više projekata, stručni konsultant Društva za celijakiju Srbije. Član je stručne Komisije za zaštitu i podršku dojenju pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Od oktobra 2008. član je Izvršnog saveta Društva za ishranu Srbije.

Govori engleski i nemački jezik. Svira klavir. Rekreira se igrajući stoni tenis.

Oženjen je i otac jednog deteta.

Andrija Šrek,
21000 Novi Sad,
Nikole Pašića 5,
tel. 021 6613 124,
mobilni 064 163 5462
e-mail: asrek@sbb.rs