content top

dr Milan Mirić, red. prof. u penziji

milan-miricRedovni profesor Farmaceutskog fakulteta u penziji za predmete Bromatologija i Zdravstvena ispravnost namirnica. Predavao je na specijalističkim i magistarskim studijama na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu BU. Objavio je više od 100 eksperimentalnih radova od kojih je najveći broj posvećen ispitivanju sastava lipida, njihovoj stabilnosti i ulozi u ishrani. Objavio je sa saradnicima knjige Analiza životnih namirnica, Zdravstvena ispravnost namirnica i dr. Član je Izvršnog saveta Jugoslovenskog društva za ishranu od 1978. godine. Bio je član je Uređivačkog odbora, a sada Izdavačkog saveta časopisa Hrana i ishrana. Zaslužni je i počasni član Društva za ishranu. Bio je biran za dekana Farmaceutskog fakulteta i prorektora BU.