content top

Dr Miomir P. Nikšić, red. prof.

radomir-niksicДатум, година и место рођења:
12.10.1955, Београд

Година избора у факултетска звања:
Асистент – 1987.
Место заврешетка основне и средње школе:
Београд

Доцент – 1994.
Ванердни професор – 2000.
Завршио факултет, године:
Пољопривредни; 1979.

Редовни професор – 2006.
Магистрирао / докторирала, године:
1987 / 1993

До сада објавио:
175 научних радова, 35 стручних радова, 1 уџбеник и 3 монографије.

Најзначајнији објављени уџбеници и монографије:
Технолошка микробиологија биљних производа, Пољопривредни факултет, Београд, 2000.
Монографија, . Испитивање раста на различитим супстратима гљива из рода
Ganoderma sp. произвођача високо активних материја. Савремени трендови у
прехрамбеној индустрији . Пољопривредни факултет, Београд,1995
Монографија, Индустријска производња гљива и Гљиве са лековитим својствима.
у књизи “Царство гљива”. Грађевинска књига, 1997.
Монографија, .Основна истраживања гљива значајних за прехрамбену технологију
– Пољопривредни факултет, Београд, 1995.

Чланство у домаћим и међународним организацијама:
Председник Миколошког друштва Србије
Секретар удружење микробиолога Србије
Америчко микробиолошко друштво
Британско микробиолошко друштво
Друштво за исхрану Србије

Најзачајнији студијски боравци у иностранству:
Институт за микробиологију у Прагу, Чехословачка 3 мес., 1984/5
Институт за ферментационе технологије, Осака, Јапан 6 мес., 1987.
Nottingham University, Нотингем, Енглеска 6 мес., 1988
Universitz of Aucland, Окланд, Нови Зеланд 12 мес., 1995
Iowa State University, Food Safety Laboratory , Ames, SAD, 6 мес., 2003.
Aia pacific Edible Mushroom Training Center, Fuzhou, Kina, 1998, 2000, 2002, 2006
Kraći studiski boravci: Nemačka, Holandija, Slovenija, SAD
_____________________________________________________________________________

1..Niksic, M., Niebuhr, S., Dickson, S.J., Mendonca, A., Koziczkowski, J. and Ellingson. J. (2005) Survival of Listeria monocytogenes and Escherichia coli 0157:H7 during sauerkraut fermentation. Journal of Food Protection. Vol 68,No 7, 1367-1374
2.Petrovic, T., Niksic, M., and Bringel, F. (20006):. Strain typing with ISLpl1 in lactobacilli. FEMS Microbiology Letters. Vol 255, Issue 1 p.1-10
3. Lalevic, B. Raicevic V. Jovanovic ,LJ. Kikovic, D. Niksic, M. Aerobic MTB biodegradation by Paecilomyces variotii Chem. Listy Vol. 102, ISS. 15, 406-408.
4.Despotović S., Leskošek-Čukalović, I., Klaus, A., Nedović, V., Nikičević, N., Nikšić, M., 2007., Effects of Ganoderma lucidum and Other Herbal Extracts on Beer Sensorial Evaluation, International Journal of Medical Mushroom, Vol 9, No 3-4, p.224-225.
5.Klaus, A., Nikšić, M., 2007. Influence of the extracts isolated from Ganoderma lucidum mushroom on some microorganisms, Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, Zbornik Matice Srpske za prirodne nauke, 113, p.219-225, Novi Sad Novi Sad.