content top

dr Petrica Ružić, počasni predsednik JDI

ruzcPetrica Ružić je primljena u Društvo za ishranu 1978. godine kao 45-ti član. Iste 1978. godine je aktivno učestvovala u radu Petog jugoslovenskog kongresa o ishrani u Sarajevu, zatim Šestog kongresa 1982. u Novom Sadu, a Sedmog 1986. godine u Budvi. Predsednik Organizacionog odbora Osmog jugoslovenskog kongresa postala je na osnovu odluke Organizacionog i Programskog odbora januara 1990. godine u Beogradu.  Organizovala je sve naredne kongrese Društva: u Kotoru 1996. godine, zatim kao predsednik Desetog  2002. i Jedanaestog kongresa 2008. godine u Beogradu. Svake godine je kao predsednik organizacionog odbora organizovala  susreta nutricionista (ukupno 16) sa aktuelnom temom i u saradnji sa poznatim stručnjacima u pojedinim oblastima. Pored toga je organizovala niz seminara, savetovanja, simpozijuma i dr. stručnih skupova. Inicirala je i bila prvi autor Monografije izdate 2006. godine povodom 50-to godišnjice osnivanja i  rada Društva.

Učestvujući aktivno u radu Društva vrlo brzo je izabrana za predsednika Izvršnog odbora Saveza društava za unapređenje ishrane naroda Srbije, bila član i predsednik raznih tela i komisija. Na izbornoj skupštini 1993. godine uzabrana je za generalnog sekretara Društva, a 1997. za predsednika. Na skupštini Društva 2003. godine ponovno je izabrana za predsednika Društva do izborne skupšine 18. 10. 2008. godine kada je predložena i jednoglasno izabrana za počasnog predsednika Društva. Kao član Skupštine evropske i međunarodne federacije ishrane: FENS-a i IUNS-a. prisustvovala je kongresima i učestvovala u radu Skupštine u Atini 1991, Vienna 1995 i 2001, Montreal 1997, Lillehammer 1999,  Rome 2003, Paris 2007. Na Skupštini u Vienni održana je žučna rasprava i traženo da napustimo FENS i da predamo molbu za novo članstvo što je P.R. odbila i uz zalaganje još nekih delegata nastavili smo kontinuitet u članstvu. Tokom svih godina P.R je u medijima propagirala pravilnu ishranu ističući značaj Društva za ishranu i angažovanost članova u zaštiti zdravlja i povezanosti hrane, ishrane i zdravlja. Posebno su bile teške 90-te godine kada smo ostali bez zaposlenih, bez kancelarije, bez finansijskih sredstava. Adresa Društva je bila kućna adresa predsednika (P.R) tako da je nastavljena aktivnost uz svesrdnu pomoć kolega odanih Društvu.