content top

dr Petrica Ružić, profesor (u penziji)

Završila osnovnu školu i gimnaziju u Imotskom (Hrvatska). Na Tehnološkom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu diplomirala maja meseca 1966. godine. Od januara do juna 1979. godine bila na specijalizaciji u Holandiji pod pokroviteljstvom WHO i NUFFIC pod nazivom “International course in food science and nutrition” sa posebnom temom “Ecological problems related to pre-school child nutrition”. Boravak u internacionalnom centru (Wageningen) omogućio je korisne kontakte sa stručnjacima iz svih krajeva sveta. To je bio i preduslov za odbranu doktorske teze 1987. godine na Veterinarskom fakultetu u Beogradu pod nazivom «Dejstvo hidroksimetilfurfurala na odabrane biološke sisteme» (limfocite čoveka i fibroblaste miša). Od 1969. godine radila kao profesor tehnologije u srednjoj školi uz položeni stručni ispit a od 1976. do 1987. godine u Višoj pedagoškoj školi za ekonomiku domaćinstva u Zemunu kao nastavnik u zvanju asistenta na predmetu Ishrana i Dijetetika. Od 1987. godine kao profesor u Višoj medicinskoj školi u Zemunu predavala predmet »Planiranje ishrane i pripremanje hrane«. Sada penzioner ali aktivan član DIS-a i glavni urednik časopisa „Hrana i ishrana“.

Rezultat dugogodišnjeg radnog iskustva pretočeno je u preko 150 naučnih i stručnih radova koji su saopštavani na domaćim i svetskim kongresima i stručnim skupovima kao što su: Budimpešta 1983, Atina 1991, Moskva 1995, Marseille 1995, Vienna 1995 i 2001, Montreal 1997, Lillehammer 1999, Madrid 2000, Rome 2003, Durban 2005, Barcelona 2006, Paris 2007. i dr. Radovi su štampani u stranim (Annals of NUTRITION Metabolism, The Journal of Nutrition Health and Ageing) ali i domaćim časopisima (Hrana i ishrana, Žito hleb, Prehrambena tehnologija i dr). Od 1996. godine radila kao istraživač na projektu »Ishrana kao morbogeni i profilaktički činilac«, koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS. Autor knjige »Ishrana u predškolskim ustanovama« 1997. godine. Dugogodišnji rad na enciklopedijskom englesko-srpskom »Rečniku ishrane« treba da uskoro iziđe iz štampe.

Član skupština evropske i međunarodne federacije ishrane: FENS-a (FEDERATION OF EUROPEAN NUTRITION SOCIETIES) i IUNS ( THE INTERNATIONAL UNION OF NUTRITIONAL SCIENCES). Od 1996. godine član International Olive Oil Council Advisory Committee sa sedištem u Madridu.

Savezna republika Jugoslavija, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, imenovalo je Petricu Ružić 18.12.1998. godine “za eksperta u oblasti: 1.4.45. – Nauka o ishrani “.
Govori i piše engleski (pohađala kurs engleskog jezika u Stenton School of English u Londonu 1977.), a služi se i francuskim i ruskim jezikom.