content top

Časopis “Hrana i ishrana”

Časopis »Hrana i ishrana«  izlazi od 1960. godine, i objavljuje originalne i stručne radove, referentne  članke, teme za diskusiju, vesti i informacije, prikaze, stručne reportaže i sl. iz oblasti proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Tematika časopisa je veoma široka i obuhvata radove počev od higijene ishrane i bolesti vezane za neadekvatnu ishranu, toksikologije, problema društvene ishrane, ispitivanja kvaliteta i biološke vrednosti hrane, higijenske ispravnosti namirnica, pa do ekonomskih i tehničkih razmatranja problema proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Časopis je tokom ovih 50. godina menjao izdavačku politiku, strukturu, sadržaj i format (A4, B5, pa ponovo A4) ali se održao do današnjih dana. Broj po godištima je bio različit-od dvanaest do šest brojeva, a 1993 samo jedan dvobroj; 1994. i 1995. po dva dvobroja; 1996 jedan četverobroj; 1997 jedan dvobroj; 1998 tri dvobroja i nadalje uglavnom jedan ili dva dvobroja godišnje. Broj izdanja je više zavisio od materijalno-finansijskih uslova, a manje od raspoloživih radova.

Časopis je svojim sadržajem i kvalitetom postigao ugled ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu tako da na koricama nosi međunarodnu oznaku za identifikaciju YU ISSN 0018-6872 a registrovan je i kod Chemical Abstract Service, Ohio, SAD čiju oznaku takođe nosi na koricama. Časopis se dostavljao mnogim bibliotekama evropskih i vanevropskih zemalja i referisao u apstraktima svetskih razmera kao što su Chemical, Analytical, Pesticide Abstracts i sl. pa saradnja u njemu znači izlaženje iz jugoslovenskih/srpskih okvira i pružanje mogućnosti za saopštavanje rezultata na neuporedivo širem planu. Iz ovih razloga časopis se pri objavljivanju radova i prikazivanju rezultata pridržavao određenih pravila koji se primenjuju za naučne publikacije u svetu i u našoj zemlji.

Pored časopisa »Hrana i ishrana« još 1963. godine je odlučeno da se izdavačka delatnost proširi na izdavanje razne stručne literature i popularnih publikacija što je tokom narednih godina i urađeno. Poseban doprinos izdavaštvu predstavlja Monografija »Pedeset godina društva za unapređenje ishrane Srbije i Jugoslavije 1956-2006« koja je izdata 2006. godine uz finansijsku podršku Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, kao i velikog broja sponzora, prijatelja Društva za unapređenje ishrane naroda.

Društvo je sem stručne i naučne publicističke delatnosti, vršilo popularizaciju unapređenja ishrane naroda Jugoslavije odnosno Srbije kako putem posebne edicije tako i putem dnevne štampe.