content top

Časopis Hrana i ishrana

Časopis »Hrana i ishrana« izlazi od 1960. godine, i objavljuje originalne i stručne radove, referentne članke, teme za diskusiju, vesti i informacije, prikaze, stručne reportaže i sl. iz oblasti proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Tematika časopisa je veoma široka i obuhvata radove počev od higijene ishrane i bolesti vezane za neadekvatnu ishranu, toksikologije, problema društvene ishrane, ispitivanja kvaliteta i biološke vrednosti hrane, higijenske ispravnosti namirnica, pa do ekonomskih i tehničkih razmatranja problema proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Časopis je tokom ovih 50. godina menjao izdavačku politiku, strukturu, sadržaj i format (A4, B5, pa ponovo A4), ali se održao do današnjih dana. Broj po godištima je bio različit-od dvanaest do šest brojeva, a 1993. je izašao samo jedan dvobroj; 1994. i 1995. po dva dvobroja; 1996 jedan četverobroj; 1997 jedan dvobroj; 1998 tri dvobroja i nadalje uglavnom jedan ili dva dvobroja godišnje. Časopis je svojim sadržajem i kvalitetom postigao ugled ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu tako da na koricama nosi međunarodnu oznaku za identifikaciju YU ISSN 0018-6872 a registrovan je i kod Chemical Abstract Service, Ohio, SAD čiju oznaku takođe nosi na koricama. Časopis se dostavljao mnogim bibliotekama evropskih i vanevropskih zemalja i referisao u apstraktima svetskih razmera kao što su Chemical, Analytical, Pesticide Abstracts i sl. pa saradnja u njemu znači izlaženje iz jugoslovenskih/srpskih okvira i pružanje mogućnosti za saopštavanje rezultata na neuporedivo širem planu. Iz ovih razloga časopis se pri objavljivanju radova i prikazivanju rezultata pridržavao određenih pravila koji se primenjuju za naučne publikacije u svetu i u našoj zemlji.

Od 2010. godine časopis izlazi dva puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 1000 dinara.

Prema kriterijumima Ministarstva za prosvetu i nauku RS, časopis je kategorizovan od 2011. godine u M52 kategoriju časopisa u oblasti biotehnologije.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Hrana i ishrana je prof. Bato Korać (koracb@ibiss.bg.ac.rs), a Uredjivački odbor čini 15 vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

 

vol. 50, broj 3-4 (2009)

vol. 51, broj 1-2 (2010)

vol. 51, broj 3-4 (2010)

vol. 52, broj 1 (2011)

vol. 52, broj 2 (2011)

vol. 53, br. 1 (2012)

vol. 53, br. 2 (2012)

vol. 54 br.1 (2013)

vol. 54 br. 2 (2013)

vol. 55 br. 1 (2014)

vol. 55 br. 2 (2014)

vol. 56 br. 1 (2015)

vol. 56 br. 2 (2015)

vol. 57 br. 1 (2016)

vol. 57 br. 2 (2016)

vol. 58 br. 1 (2017)

vol. 58 br. 2 (2017)

vol. 59 br. 1 (2018)

vol. 59 br. 2 (2018)

vol 60 br 1 (2019)

vol 60 br 2 (2019)

vol 61 br. 1 2020

vol 61 br.2 2020

 

Uputstvo autorima

Instructions for authors

 

ISSN (Štampano izd.) 0018-6972

ISSN (Online) 2560-452X