content top

Sadržaj časopisa Hrana i ishrana, vol. 50, br. 3-4 (2009)

Zorica Radulović, Dragoslava Radin, Miroljub Barać, Jelena Đerovski, Dušanka Paunović, Dragojlo Obradović. Karakterizacija autohtonih bakterija mlečne kiseline izolovanih iz belih sireva u salamuri
Olivera Bunčić, Vera Katić. Bezbednost namirnica u Srbiji
Snežana Dragović. Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane sa aspekta kontaminacije radionuklidima
Dragana Jović. Namirnice u prometu – aspekt mikrobiološke ispravnosti
Zorica Jovanovski. Rezultati ispitivanja fizičko-hemijske ispravnosti namirnica domaće proizvodnje u Srbiji (1997-2006)
Lazar Bošković, Dušica Stojanović. Zdravstvena ispravnost namirnica na teritoriji nišavskog i topličkog okruga u periodu od 2004. do 2008. godine
Petrica Ružić. Izveštaj sa 19. međunarodnog kongresa o ishrani (Bankok, Tajland)
U spomen. Prof. dr Dimitrije Petrović ((1920-2008)