content top

Izdavački savet Društva za ishranu

Milan Mirić
Ivanka Miletić
Olivera Bunčić
Draga Plećaš
Nedeljko Radlović
Marijana Carić
Desanka Božidarević
Dragojlo Obradović
Petrica Ružić
Slavica Šiler-Marinković
Budimka Novaković
Slavica Suzić
Ilija Vuković