Društvo za ishranu Srbije Izdavački savet Društva za ishranu | Društvo za ishranu Srbije
content top

Izdavački savet Društva za ishranu

Milan Mirić
Ivanka Miletić
Olivera Bunčić
Draga Plećaš
Nedeljko Radlović
Marijana Carić
Desanka Božidarević
Dragojlo Obradović
Petrica Ružić
Slavica Šiler-Marinković
Budimka Novaković
Slavica Suzić
Ilija Vuković