content top

Uputstvo autorima

Autori koji žele poslati svoj manuskript uredništvu časopisa „Hrana i ishrana“ mogu to uraditi slanjem elektronske verzije rada na e-mail adresu glavnog urednika petrica@eunet.rs .

Autori se mole da manuskript pripreme prema zahtevima „Uputstva za autorie