content top

Sadržaj časopisa Hrana i ishrana, vol. 51, broj 1-2 (2010)

Ljiljana Trajković-Pavlović: Unos soli i zdravlje

Ilija Vuković, Dragan Vasilev, Snežana Saičić, Nađa Vasiljević: Važnije osobine i nutritivna vrednost funkcionalnih proizvoda od mesa

Maja Kozarski, Anita Klaus, Miomir Nikšić: Aktivni sastojci gljiva – ispitivanje promene imunomodulatorske sposobnosti enzimski modifikovanih glukana gljiva iz klase basidiomycetes

Biljana Vuletić, Zoran Igrutinović, Slobodan Obradović, Slavica Marković, Gordana Kostić, Zorica Rašković, Sandra Janković: Značaj prebiotika u mlečnim formulama za ishranu odojčadi

Zoprica Basić, Jelena Bumbić, Slavica Ražić: Analiza vitamina C, nitrata i nitrita u soku od paradajza primenom visokoefikasne tečne hromatografije