content top

Kontakt

Za sve informacije o radu i aktivnostima Društva ili o učlanjenju, možete poslati mail sa upitom.
Mail Društva za ishranu je info@hrana-ishrana.org.

Predsednik Društva prof. Slađana Šobajić 011/3951-326

Glavni urednik časopisa „Hrana i ishrana“ prof. Petrica Ružić petrica.ruzic@ikom.rs