content top

Rukovodstvo

Izvršni Savet Društva za ishranu je izvršni organ Skupštine, koji rukovodi radom Društva izmedju dve izborne sednice Skupštine. Izvršni Savet ima 11 članova i čine ga po funkciji predsednik, generalni sekretar i blagajnik i 8 izabranih članova Društva.

Predsednik
prof. Slađana Šobajić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Generalni sekretar
prof. Miomir Nikšič, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Blagajnik
doc. Marina Đorđević-Nikić, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu

Članovi

Nadzorni odbor Društva za ishranu vrši kontrolu i predlog finansijskog poslovanja Društva i svih njegovih tela, kontroliše primenu ovog Statuta, posebno povredu Statuta na osnovu pisanih prestavki članova, organizuje i kontroliše izborni proces i proces odlučivanja. Čine ga 3 člana.

Počasni predsednik Jugoslovenaskog društva za ishranu je prof. Petrica Ružić.