content top

Skupovi

Jedan od načina na koji Društvo za ishranu ostvaruje svoje ciljeve vezane za praćenje savremenih dostignuća nauke u oblasti hrane i ishrane i njihovu primenu, kao i za kontinuiranu stručnu edukaciju svojih članova i stručnjaka zaposlenih u proizvodnji, prometu i kontroli kvaliteta namirnica, kao i u društvenoj ishrani i ugostiteljstvu, je organizacija stručnih i naučnih skupova.

Od svog formiranja 2008. godine, Društvo za ishranu Srbije nastavilo je dugogodišnju tradiciju Jugoslovenskog društva za ishranu i organizovalo 17., 18. i 19. Susrete nutricionista.

17. susreti nutricionista u junu 2009. godine sa temom “Zdravstvena bezbednost namirnica u Srbiji”
18. susreti nutricionista u junu 2010. godine sa temom “Biološki aktivni sastojci hrane u zaštiti zdravlja”
19. susreti nutricionista u junu 2011. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani”
20. susreti nutricionista u junu 2013. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani 1”
21. susreti nutricionista u oktobru 2014. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani 2”
22. susreti nutricionista u junu 2015. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani 3”
23. susreti nutricionista u junu 2017. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani – Hrana, ishrana i dijabetes”
24. susreti nutricionista u junu 2018. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani – Javnozdravstveni značaj kontrole mikotoksina u hrani”
25. susreti nutricionista u junu 2019. godine sa temom “Novi trendovi u ishrani – Značaj upotrebe rezultata naučnih studija u izradi preporuka za ishranu stanovništva”

U 2012. godini Društvo je organizovalo 12. kongres o ishrani. Mesto održavanja kongresa je bio hotel „M“, Beograd, a termin kongresa je 31. oktobar – 3. novembar 2012. godine.

U 2016. godini Društvo je organizovalo 13. kongres o ishrani. Mesto održavanja kongresa je hotel Hotel Crowne Plaza, a termin kongresa bio je 26-28. oktobar 2016. godine.